St Francis de Sales Catholic

  1. Governors
  2. Governor Attendance Register
  3. Governor Attendance Register 2021-2022

Governor Attendance Register 2021-2022

Governing Body

Attendance                                
Governor Name  

Meeting 

September 2021

Meeting

November 2021

Meeting

March 2022

Meeting

May 2022

Meeting

           July 2022           

Geraldine Normoyle(Chair)

Yes

Urban Jacobs

 Yes

James Lane

Yes

Natasha Bracken

Yes

Fr David Lucuy

Yes

Patrick Douse

Yes

Cassandra DaCosta Patel 

Yes

Delchia Elington 

Yes

Jack Ogden

Yes

Alexandra Ciobanu

Yes

Sadiksha Rai

Yes

Resources Committee

Attendance
Governor Name

Meeting 1

Meeting 2

 

Meeting 3

 

James Lane  
Urban Jacobs  
Geraldine Normoyle  
Cassandra DaCosta-Patel  
Natasha Bracken

 

Children, Families and Community Committee

Attendance
Governor Name

 Meeting 1  

Meeting 2

 

  Meeting 3  

 

Geraldine Normoyle  (Chair)  
James Lane  
Urban Jacobs  
Cassandra DaCosta Patel
Fr David Lucuy
Natasha Bracken  

Curriculum And Achievement Committee

Attendance
Governor Name

Meeting 1  

Meeting 2  

 

Meeting 3  

 

Patrick Douse (Chair)    
Natasha Bracken    
Fr David Lucuy    
Gabriela Dale    
James Lane    
Cassandra DaCosta-Patel